Oznamy

Veľká noc 2024

Veľká noc 2024

Bohoslužby počas sviatkov 2023/2024

Bohoslužby počas sviatkov 2023/2024

Adventné tvorivé dielne pre deti i dospelých 2022

Adventné tvorivé dielne pre deti i dospelých 2022

Príďte zažiť atmosféru pokoja, pohody a tvorivosti spolu s nami !

Zborový deň CZ ECAV Galanta 5. 6. 2022

Zborový deň CZ ECAV Galanta 5. 6. 2022

Evanjelický kostol v Matúškove so začiatkom o 11.00. Zborový deň pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu v Galante a v Matúškove - 30. výročie 

Ak Pán Boh dá ...

Ak Pán Boh dá ...

Naše plány na najbližšie obdobie

Kam sme sa podeli ...

Kam sme sa podeli ...

Zapojte sa do výskumu, kam viedli cesty repatriantov ďalej na Slovensku

Trojdňový "zázrak"

Trojdňový "zázrak"

Vojna pre mňa nikdy nebola tak blízko! Modlime sa za mier na Ukrajine ale i na iných miestach sveta, kde ľudia zbytočne kvôli zlu hynú. 

Pridaj sa k pomoci

Pridaj sa k pomoci

Hľadajme spôsoby ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú!

"Upgradovaný" Ježiš neupúta

"Upgradovaný" Ježiš neupúta

"Upgradovaný" Ježiš neupúta, lebo neprináša zmenu do ľudského života. Je natoľko prispôsobený, že nemá čo ponúknuť. 

Nezostaňme bokom ...

Nezostaňme bokom ...

"Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. "  Jakub 2,18

SPK BAS v Galante

SPK BAS v Galante

Diskusia o forme a náplni farárskych schôdzi nás môže motivovať rozmýšľať aj nad našim spoločenstvom. 

Sčítaniu ľudu 2021

Sčítaniu ľudu 2021

Koľko nás je na území CZ ECAV Galanta? 

Rok 2022 - aj na Tebe záleží aký bude.

Rok 2022 - aj na Tebe záleží aký bude.

Želanie do roku 2022

Ukážme i spoznávajme svoje lepšie ja!

Strana 1 z 1