Ak Pán Boh dá ...

Ak Pán Boh dá ...

Naše plány na najbližšie obdobie

Milí bratia a milé sestry, 

            otvorili sa nám možnosti, kedy sa môžeme stretávať bez obmedzení, a tak by som Vám rád predstavil naše plány na prichádzajúce mesiace. Mnohí si plánujete dovolenky, rodinné výlety či návštevy a my by sme boli radi, keby ste si „naplánovali“ aj pripravované podujatia. Ak Pán Boh dá, radi by sme sa stretli pri rôznych príležitostiach. 


14. 5. a 4. 6. 2022 budeme mať konfirmandskú sobotu od 9.00 do cca 15:00. Opäť sa stretneme so zaujímavým hosťom, zahráme sa, najeme sa, ale i „preberieme“ ďalšiu tému. 


21. 5. 2022 – brigáda okolo kostola v Matúškove spojená s občerstvením a hrami pre deti. O 14:00 by sme začali spoločnou kávou, potom by sme pokosili prednú časť pozemku, aby si chlapci mohli zahrať futbal a dievčatá napríklad Twister či podobne. Kým sa deti hrajú, dospelí dokosia trávnik prípadne ostrihajú kríky a podobne, a kým sa toto všetko bude diať, vzadu sa nám bude variť guláš, aby sme hladní nezostali. Srdečne pozývam na pekne i užitočne strávené poobedie. 


28. 5. 2022 - Sobota detí z náboženstva a iných. Túto sobotu by sme radi mali stretnutie detí zo všetkých škôl, kde sa učí evanjelické náboženstvo. Program bude približne ako na tábore a obohatený bude o nácvik piesní na zborový deň. Začiatok cca 10:00 a predpokladaný koniec 16:00. Všetky deti sú vítané. 


5. 6. 2022 – Zborový deň v Matúškove pri príležitosti 30. výročia posvätenia chrámov božích v Galante a v Matúškove. Na bohoslužbách sa nám predstavia deti z náboženstva malým koncertom, povzbudia nás mladí ľudia, budeme mať slávnostného kazateľa a po bohoslužbách bude pripravený spoločný obed ako aj poobedný program. 2 roky sme sa nemohli stretnúť a byť spolu ako duchovná rodina a preto budem rád, keď sa tam stretneme v hojnom počte. 


18. - 19. 6. 2022 - Nocovačka na fare.  S deťmi by sme sa stretli v poobedných hodinách a zahrali sa rôzne hry von i dnu podľa počasia. Po dobrej večeri by sme sa nasýtili aj duchovne a večer si na pozreli detský film hodný zamyslenia. Pred spaním trochu šuškačiek a ráno po raňajkách šup do kostola, kde pozdravíme toto spoločenstvo krátkym pozdravom. 


15. – 19. 8. 2022 – Detský denný tábor. Budeme radi, ak si ho rodičia zaplánujú do letných aktivít pre svoje deti a prežijeme spolu opäť požehnané chvíle plné zábavy i poučenia.                                 


Miroslav Kerekréty