Služby Božie v režime "základ" sa konajú nasledovne: 

Galanta 10:00 každú nedeľu. Súčasťou bohoslužieb je aj kázeň pre deti, detská pieseň a požehnanie. Všetky deti sú vítané. Večera Pánova je prislúžená vždy v 1. nedeľu v mesiaci.

Matúškovo 8:30  v 1. a 3. nedeľu v mesiaci. Večera Pánova je prislúžená vždy v 3. nedeľu v mesiaci.

Kajal 11:30 v 2. a 4. nedeľu v mesiaci. Večera Pánova je prislúžená vždy v 2. nedeľu v mesiaci. Bohoslužby s časťami liturgie v maďarčine. 

Topoľnica 14:30 v 1. nedeľu v mesiaci v priestoroch obecného úradu v Topoľnici. 

DSS Samaritán 15:30 každú nedeľu v priestoroch zariadenia. Večera Pánova je prislúžená vždy v 1. nedeľu v mesiaci.

DSS Patria 10:00 každý utorok v priestoroch zariadenia. Večera Pánova je prislúžená vždy v 1. utorok v mesiaci.

DSS Senior Care - Kaskády 9:30 každý 1.  pondelok v mesiaci. Bohoslužby spojené s prisluhovaním Večere Pánovej. 

DSS Senior Care - Galanta 9:30 každý 2. a 4. pondelok v mesiaci.  

Všetci ste srdečne pozvaní medzi nás!

Miroslav Kerekréty - zborový farár