Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Galanta
Adresa Bratislavská 80/20, 924 01 Galanta
IBAN SK0409000000000024086777
Telefónne číslo +421 31 780 28 73
E-mail ecavgalanta@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horné Saliby
Web www.galanta.ecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Jaroslav Mlynár , +421 905 237 075 , mlynarjaro@gmail.com
Zborový dozorca: MUDr. Vladimír Gergel , vladogergel@gmail.com
Kantor: MUDr. Vladimír Gergel , vladogergel@gmail.com
Administruje: Mgr. Zuzana Slížiková , +421 918 828 152 , hornesaliby@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie v Galante sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. V Matúškove o 9.00 hod. v 1. a 3. nedeľu v mesiaci a v Kajali o 11.30 hod v 2. a 4. nedeľu v mesiaci. V DSS Samaritán sa konajú bohoslužby každý pondelok o 16.00 hod. V DSS Patria každý prvý utorok v mesiaci o 10.00 hod. V DSS Seniorcare v Galante každý prvý utorok v mesiaci o 9.00 hod a v DSS Seniorcare Kaskády každý prvý pondelok v mesiaci o 10.00 hod. 

Mgr. Jaroslav Mylnár je na kaplánskom mieste.