Kázne Božieho Slova

Kázeň na 4. nedeľu po Veľkej noci, 15. 5. 2022

Kázeň na 4. nedeľu po Veľkej noci, 15. 5. 2022

Ján 16, 5-15

Kázeň na 2. nedeľu po Veľkej noci, 1. mája 2022

Kázeň na 2. nedeľu po Veľkej noci, 1. mája 2022

 Ezechiel 34, 1-2+10-16

Kázeň na 1. nedeľu po Veľkej noci, 24. apríla 2022

Kázeň na 1. nedeľu po Veľkej noci, 24. apríla 2022

 Ján 20, 19 - 29

Kázeň na 6. pôstnu nedeľu

Kázeň na 6. pôstnu nedeľu

Matúš 27, 21-23

Kázeň 5. pôstnu nedeľu

Kázeň 5. pôstnu nedeľu

Izaiáš 1, 16-18

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu 2022

Kázeň na 3. pôstnu nedeľu 2022

Genesis 4, 1 - 8

Chceš, aby bolo menej zla vo svete? Nedovoľ mu, aby sa šírilo skrze teba!

Kázeň na 2. pôstnu nedeľu

Kázeň na 2. pôstnu nedeľu

Žalm 90,12

Kázeň na 1.  pôstnu nedeľu 2022

Kázeň na 1. pôstnu nedeľu 2022

Text: Matúš 16,21-23

Kázeň na Nedeľu po Deviatniku 2022

Kázeň na Nedeľu po Deviatniku 2022

Evanjelium podľa Lukáša 8, 4-8

Kázeň na 5. nedeľu po Zjavení

Kázeň na 5. nedeľu po Zjavení

Lukáš 2, 25 - 35

Strana 1 z 1