Rok 2022 - aj na Tebe záleží aký bude.

Rok 2022 - aj na Tebe záleží aký bude.

Želanie do roku 2022

Ukážme i spoznávajme svoje lepšie ja!

Milí priatelia, bratia a sestry,

 prichádzam k Vám s prvým číslom v roku 2022. Prvý mesiac máme, verím, úspešne za sebou a pomaly rozplietame, čo nám tento rok prinesie. Keď sa obzrieme späť na rok 2021, bol to náročný rok po mnohých stránkach. Niektoré momenty nás potešili, no sledujúc situáciu okolo seba, v mnohých prípadoch sme zostali aj zaskočení. Mám pocit, že ako ľudstvo sme ukázali tú horšiu stránku z nás. Neraz dlhoročné vzťahy, priateľstva, kamarátstva či rodinné putá boli polámané. Veľmi si želám, aby tento rok 2022 bol o niečom inom. Tak ako má každá minca dve strany, tak aj človek môže dať do popredia svoje lepšie ja. Vždy, keď sa rozhoduje či reaguje na situáciu, môže dať vyniknúť svojim lepším, ale i slabším stránkam. Ukázať to lepšie zo seba a potlačiť to horšie nevnímam ako pokrytectvo, lebo jedno i druhé som ja a je to vo mne. Tak si prajem, aby sme v tomto roku jeden pri druhom spoznávali to lepšie ja a tým sa pokúsili napraviť či zmeniť tie narušené vzťahy. Keď každý z nás vydá do najlepšie zo seba, tak to na tom našom svete bude vidieť. 

             Všimnite si, koľko dvojok má rok 2022. Druhú vec, ktorú si pre nás všetkých prajem, je, aby sme v tomto roku už neboli sami ako jednotlivci, ale aj ako rodiny. Aby sme mohli byť spolu a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. Aby sme mohli tvoriť spoločenstvá väčšie či menšie, ktoré nám prinesú radosť, obohatenie i požehnanie. 

 

            Prajem Vám teda rok, kedy dáte i dostanete to lepšie z človeka, a rok naplnený spoločnými chvíľami s blízkymi i priateľmi. 

 

 Miroslav Kerekréty