SPK BAS v Galante

SPK BAS v Galante

Diskusia o forme a náplni farárskych schôdzi nás môže motivovať rozmýšľať aj nad našim spoločenstvom. 

Milí priatelia, bratia a sestry, 

v stredu sa v našom cirkevnom zbore konala Seniorálno-pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu našej cirkvi. V úvode sme sa stretli v chráme Božom, kde farári a farárky pristúpili k spovedi a Večeri Pánovej. Brat senior viedol modlitebnú chvíľu s myšlienkou, aby sme sa pod pôsobením Božieho slova stali použiteľnými pre Božie veci tu na zemi. Následne sme sa presunuli do zborovej miestnosti, kde sme bolo pripravené občerstvenie. Ďakujem všetkým sestrám, ktoré sa podieľali na pohostení, lebo aj vďaka nemu mohla na celom stretnutí vládnuť uvoľnená a veselá atmosféra. Súčasťou zasadnutia bolo podanie informácii o plánovaných vnútromisijných aktivitách v najbližších dňoch. V Galante sa bude konať konferencia pre neordinovaných – to je pre dozorcov a presbyterov, ktorú organizuje Západný dištrikt ECAV. Táto konferencia bude 2. apríla v priestoroch ZŠ Štefánikova. 

Záver stretnutia patril rozhovorom o ďalšom smerovaní farárskych schôdzí, ich programu a podobne. Jasným cieľom je, aby nám naše spoločné stretnutia prinášali potrebné informácie, nové podnety, ale aj povzbudenie do našej služby v cirkevných zboroch. 

Bratia a sestry, chcem aj Vás pozvať k tomu, aby sme uvažovali nad tým, čo očakávame od cirkvi či cirkevného zboru, čo by nás potešilo alebo povzbudilo na našej ceste viery. Zároveň sa pýtajme, čo môžem ja urobiť preto, aby môj cirkevný zbor bol radostným a živým spoločenstvom Božích detí. Ak máte dobrý nápad, rád ho s Vami prediskutujem pri káve. Cirkevný zbor nie je farárov, ale je všetkých nás, ktorí ho z Božej milosti tvoríme. 

 

                                                                                          Miroslav Kerekréty