Nezostaňme bokom ...

Nezostaňme bokom ...

"Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. "  Jakub 2,18

Milí priatelia, bratia a sestry,      

             mám pocit, že v posledných rokoch jedna katastrofa strieda druhú. Ešte len od tejto nedele sa začínajú uvoľňovať opatrenia proti Covidu, ktorý nás tu trápil celé dva roky, a už sme sa ocitli zoči-voči ďalšej hrozbe a krutej realite – vojne na Ukrajine. S bolesťou v srdci sledujeme vývoj u našich východných susedov. Mnohí z nás nechceme zostať len pozorovateľmi udalostí, ale chceme sa aj nejako zapojiť k zmierneniu následkov toho, čo je ťažké počúvať a nie byť a žiť uprostred toho. Otázka je, čo môžem urobiť ja? 

            1. Každý z nás sa môže a má modliť za ukončenie tohto vojnového stavu. Nestrácajme vieru, že Pán Boh môže zasiahnuť aj do takejto ťažkej a zložitej situácie. 

             2. Už dnes prichádzajú na naše územie rodiny, matky s deťmi, ktoré utekajú pred vojnou zo strachu o svoj život či o život svojich najbližších. Zdá sa, že väčšina z tých, čo prichádzajú na Slovensko, prichádza za niekým, koho tu má. Ale nie je to tak so všetkými a počet utečencov sa môže zvyšovať zo dňa na deň. Nehovorím, že sa človek musí rozhodnúť hneď, ale začnime rozmýšľať nad tým, či by sme dokázali alebo mohli prichýliť rodinu, matku s jedným či s dvoma deťmi vo svojej domácnosti. Nie je to jednoduché a každému z nás napadne množstvo otázok i pochybností o vlastnej bezpečnosti. Skúsme nad tým ale aspoň začať rozmýšľať, aby, keď to bude potrebné, sme vedeli pomôcť. Niekto má možno dom alebo byt, ktorý nevyužíva a vedel by ho poskytnúť ako dočasné ubytovanie pre tých, čo potrebujú. Niekto si trúfne zobrať týchto ľudí aj do vlastnej domácnosti a poskytnúť im strechu nad hlavou, teplo, pokrm. Pre niekoho môže byť cesta, že takúto domácnosť podporí potravinami či zaviaže sa prinesením obeda či večere. Prosím, len sa netvárme, že sa nás to netýka. Povzbudzujem Vás k tomu na základe slov Ev. podľa Matúša 25, 31 – 46.

            3. Niektorí sme darcovia krvi a kvôli pandémii sme dlhší čas neboli darovať. Niekto sa k tomu ešte nikdy neodhodlal alebo mu to ani nenapadlo. Je vysoko pravdepodobné, že v blízkych dňoch môže byť aj Vaša krv veľmi potrebná či už v našich nemocniciach, ktoré podajú pomocnú ruku raneným alebo priamo na Ukrajine, kde je veľa zranených ľudí, civilistov i vojakov. Ak to zdravotný stav dovoľuje, poďme v týchto dňoch darovať krv a možno tým zachránime ľudský život. 

            4. Aj v našej cirkvi bol zriadený účet s cieľom finančnej pomoci obetiam vojny na Ukrajine. Svoj príspevok môžete priniesť na farský úrad a my ho prevedieme alebo zaslaním na účet SK42 0200 0011 6900 0044 3012  VS:663300 Správa pre prijímateľa: Zbierka pre Ukrajinu. Na www.ecav.sk nájdete aj iné formy pomoci v tejto kritickej chvíli pre našich susedov. 

            Bratia a sestry, dokážme, že viera v Pána Ježiša nie je iba o slovách, ale aj o konkrétnych obetavých činoch. Staňme sa ľuďmi na správnom mieste s obetavým srdcom.                                                       

                                                                                        Miroslav Kerekréty