Bohoslužby počas sviatkov 2023/2024

Bohoslužby počas sviatkov 2023/2024

1. adventná nedeľa - 3.12.2023
09.00 Služby Božie v Matúškove
10.00 Služby Božie v Galante so spoveďou a Večerou Pánovou

Pondelok - 4.12.2023
16.00 Služby Božie v Samaritáne so spoveďou a Večerou Pánovou
Streda - 6.12. 2023
16.30 Večerné služby Božie v Galante

2. adventná nedeľa - 10.12.2023
10.00 Služby Božie v Galante
11.30 Služby Božie v Kajali so spoveďou a Večerou Pánovou – slovensko-maďarské

Pondelok - 11.12.2023
16.00 Služby Božie v Samaritáne
Streda - 13.12. 2023
16.30 Večerné služby Božie v Galante

3. adventná nedeľa - 17.12.2023
09.00 Služby Božie v Matúškove so spoveďou a Večerou Pánovou
10.00 Služby Božie v Galante – s vystúpením speváckej skupiny

Pondelok - 18.12.2023
16.00 Služby Božie v Samaritáne
Streda - 20.12. 2023
16.30 Večerné služby Božie v Galante

4. adventná nedeľa – Štedrý večer -24.12.2023
15.30 Štedrovečerné služby Božie v Kajali
16.045 Štedrovečerné služby Božie v Matúškove
18.00 Štedrovečerné služby Božie v GalanteSlužby Božie cez Vianoce, Nový rok až po Zjavenie Krista Pána
 
24.12.2023 – Štedrovečerné služby Božie – Dohviezdny večer
15.30 Slávnostné štedrovečerné Služby Božie v Kajali
16.45 Slávnostné štedrovečerné Služby Božie v Matúškove
18.00 Slávnostné štedrovečerné Služby Božie v Galante
 
25.12.2023 - 1. slávnosť vianočná – Narodenie Pána
 9.00 Slávnostné Služby Božie v Matúškove
10.00 Slávnostné Služby Božie v Galante
11.30 Slávnostné Služby Božie v Kajali
 
26.12.2023 - 2. slávnosť vianočná – Pamiatka mučeníka Štefana
10.00 Služby Božie v Galante s Večerou Pánovou
16.00 Služby Božie v Samaritáne
 
31.12.2023 – Závierka občianskeho roka
 9.00 Služby Božie v Matúškove
10.00 Služby Božie v Galante
11.30 Služby Božie v Kajali
 
1.1.2024 – Nový rok – Obrezanie Krista Pána
 9.00 Služby Božie v Matúškove
10.00 Služby Božie v Galante
11.30 Služby Božie v Kajali
16.00 Služby Božie v Samaritáne
 
6.1.2024 – Zjavenie Krista Pána
10.00 Služby Božie v Galante
 
                                     Tešíme sa na stretnutie.