Zborový deň CZ ECAV Galanta 5. 6. 2022

Zborový deň CZ ECAV Galanta 5. 6. 2022

Evanjelický kostol v Matúškove so začiatkom o 11.00. Zborový deň pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu v Galante a v Matúškove - 30. výročie 

Tridsiate narodeniny 

                        

            Milí bratia a milé sestry, 

            tento rok sa dva naše kostoly dožívajú svojich tridsiatych narodenín. V roku 1992 boli oba v jeden deň vysvätené. Odvtedy si každý rok pripomíname pamiatku posvätenia chrámov v Galante a v Matúškove na Svätodušné sviatky. Tento rok je jubilejným rokom. Tridsať rokov v živote človeka je neraz jeho podstatná časť. Tridsať rokov v živote cirkvi je relatívne krátky čas ale v súvislosti s našim cirkevným zborom, ktorého vznik datujeme do roku 1947 je to úctyhodný čas. Tridsať rokov aj v cirkvi treba prežiť, treba sa boriť s rôznymi problémami a starosťami. 

            Pri tejto príležitosti budeme mať zborový deň v Matúškove, ktorý začneme slávnostnými bohoslužbami o 11:00. Slávnostným kazateľom bude brat emeritný generálny biskup prof. Július Filo PhD. Hosťami budú zástupcovia samosprávy ako aj cirkevných spoločenstiev. Súčasťou programu bude aj umelecké vsuvky a niekoľko piesní v podaní našich detí. Po bohoslužbách nás čaká pripravený obed ako aj poobedný program zameraný na deti. Veríme, že tento deň bude pre nás slávnostným zhromaždením. Pozývame všetkých stráviť spolu s nami „rodinný“ čas, pretože cirkev je rodinou bratov a sestier.                                 Miroslav Kerekréty


Zborový deň CZ ECAV Galanta

 

5.  júna 2022 o 11:00

evanjelický kostol v Matúškove

 

Buďme po dlhom čase opäť spolu. 

Srdečne pozývame!