Kam sme sa podeli ...

Kam sme sa podeli ...

Zapojte sa do výskumu, kam viedli cesty repatriantov ďalej na Slovensku

Milí bratia a sestry, 

            v rámci dobrej spolupráce so Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov zverejňujeme túto výzvu. Do týchto projektov sa zapojili mnohí naši členovia a pre ešte väčší počet ľudí je Tóthkomlos priam srdcovou záležitosťou. Ak máte užitočné informácie o presídlencoch, ktorí sa z našich končín vydali niekam ešte ďalej, prosím, vyplňte priložený dotazník a pomôžte sledovať stopy našich presídlencov. 

Miroslav Kerekréty – zborový farár 

 

Vážení potomkovia dolnozemských Slovákov,

Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (www.komlos-rodokmene.eu) si dalo za cieľ pokúsiť sa genealogicky spracovať údaje o našich predkoch – Slovákoch z historickej „Dolnej zeme“. Na tomto projekte pracuje skupina nadšencov už piaty rok a spracovali sme už evanjelické cirkevné matriky z viacerých obcí a miest regiónu (Komlóš, Bánhedeš, Pitvaroš, Čanádalbert, Ambrózfalva, Nadlak). 

V súčasnosti spracúvame najväčšiu z dolnozemských cirkevných matrík - matriku Békešskej Čaby, ktorá bola v minulosti neoficiálnou metropolou dolnozemských Slovákov. 

Mnoho rodín, ktoré sa v roku 1947 presídlili do ČSR, sa neskôr presťahovali z obcí a miest južného Slovenska, kde boli pôvodne presídlení, do rôznych kútov republiky. Údaje o týchto ľuďoch (nové bydlisko, prípadný sobáš, alebo úmrtie) nevieme matrične dohľadať. V mnohých prípadoch vieme o krste osoby zapísanej na Dolnej zemi, ale po presídlení na Slovensko, už nemáme informácie, či sa táto osoba sobášila, kde žila, prípadne kde je pochovaná, tieto rodiny zostávajú pri vytváraní rodových väzieb "nedokončené".

Preto Vás chceme poprosiť:

Ak máte znalosť o svojich príbuzných - pôvodne presídlených, resp. známych, ktorí už bývajú v iných lokalitách na Slovensku či v zahraničí, chceme Vás týmto poprosiť o poskytnutie údajov pre náš genealogický výskum. Pokiaľ nepoznáte presné údaje -napr. o novom bydlisku príbuzného či známeho, privítame aspoň základné údaje (napr. v súčasnosti žije v Trnave, alebo zomrel a je pochovaný v Trnave).

Vytvorili sme krátky dotazník, do ktorého môžete napísať údaje o Vašich príbuzných alebo známych, ktoré poznáte a ste ochotní poskytnúť. Údaje zapracujeme do nášho programu. Samozrejme, budú dodržané pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR).

V prílohe nájdete dotazník, ktorý po vyplnení môžete odovzdať bratovi farárovi Miroslavovi Kerekrétymu na evanjelickej fare alebo na bohoslužbách. Ak máte možnosť vyplnený dotazník naskenovať, môžete ho poslať v elektronickej podobe na adresu: karol.rebro@gmail.com

Vopred ďakujeme za pomoc pri pátraní po našich predkoch, pri doplnení kamienkov do mozaiky dnes už rozsahom veľkého projektu genealogického spracovávania matrík obcí a miest tohto regiónu.

Ing. Ľubomír Kmeť – predseda 

 Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov