"Upgradovaný" Ježiš neupúta

"Upgradovaný" Ježiš neupúta

"Upgradovaný" Ježiš neupúta, lebo neprináša zmenu do ľudského života. Je natoľko prispôsobený, že nemá čo ponúknuť. 

Milí priatelia, bratia a sestry, ktorého Ježiša naozaj, celým srdcom, uctievate? Toto aktuálne porovnanie bolo uverejnené na FB profile ECAV s vami. Nedajme sa zviesť falošným obrazom Ježiša len preto, lebo lepšie vyhovuje ľuďom dnešnej doby. „Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“   Žid. 13,8        

 

                               Biblický Ježiš                                versus                               Moderný Ježiš

Narodený ako Boh v tele.

Prikazuje pokánie z hriechov.

Nenávidený svetom.

Káže Božiu spravodlivosť.

Varuje pred večným súdom.

Nenávidí hriech.

Konfrontuje ťa s pravdou.

Varuje pred falošnými zázrakmi 

a vyzdvihuje Božie Slovo.

Káže sebazapieranie.

Vyzdvihuje Božiu vôľu.

Prináša rozdelenie kvôli pravde.Narodený ako obyčajný človek.

Ignoruje pokánie.

Milovaný svetom.

Káže falošnú lásku.

Nespomína súd a Boží hnev.

Prehliada hriech.

Zrieďuje pravdu.

Vyzdvihuje zázraky a zážitky 

nad Božie Slovo.

Káže sebalásku.

Vyzdvihuje tvoju vôľu.

Prináša falošnú jednotu.


Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate.

2. list korintským 11,4