Sčítaniu ľudu 2021

Sčítaniu ľudu 2021

Koľko nás je na území CZ ECAV Galanta? 

Milí priatelia, bratia a sestry,      

 v uplynulých dňoch boli zverejnené výsledky sčítania ľudu z roku 2021. Mnohí sme netrpezlivo očakávali, aká pravda o stave našej cirkvi a zároveň o nás evanjelikoch vyjde najavo. V celoslovenskom meradle môžeme konštatovať, že 5,27 % občanov SR, čo je 286 907 duší, sa prihlásilo k našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, čo je o 0,5 % menej ako v roku 2011. 

            Za náš cirkevný zbor môžeme konštatovať nasledovné výsledky sčítania obyvateľstva v roku 2021: Galanta - 613 duší, Čierna Voda - 12 duší, Čierny Brod - 29 duší, Gáň - 15 duší, Kajal - 70 duší, Košúty - 41 duší, Mostová - 53 duší, Tomášikovo - 17 duší, Topoľnica - 43 duší, Váhovce - 11 duší, Vozokany - 28 duší, Matúškovo - 192 duší a Dolná Streda - 11 duší. Celkovo žije na území nášho cirkevného zboru 1 135 evanjelikov, čo je o 35 duší viac ako pred 10 rokmi. K 31. 12. 2021 evidujeme v kartotéke 730 členov cirkevného zboru. 

            Milí bratia a sestry, výsledky sčítania ľudu v nás vzbudzujú nádej v budúcnosť cirkvi na našom území a zároveň nás vyzývajú k aktivite - viac a častejšie sa zúčastňovať života cirkvi, ktorý tu už je. Zároveň stojí pred nami výzva, čo urobiť a ako robiť, aby čím viacerí, najlepšie všetci, ktorí sa prihlásili k našej cirkvi na území nášho cirkevného zboru, v ňom aj našli svoj duchovný domov. Buďme aktívni nielen v účasti, ale aj v pozývaní k účasti na živote cirkevného zboru, aby nás čo najviac tvorilo spoločenstvo Božích detí tu v Galante.                                                              Miroslav Kerekréty