Veľká noc 2024

Veľká noc 2024

Rozpis služieb Božích od Zeleného štvrtku po 2. slávnosť veľkonočnú

 

 

                            Matúškovo     Galanta                      Kajal                         Samaritán

Zelený štvrtok

 

18.00

 

 

 

 

 

Veľký Piatok

8.30

10.00

 

11.30

 

   16.00     

 

Veľkonočná nedeľa

8.30

10.00

 

11.30

 

     

 

Veľkonočný pondelok

 

10.00

 

   

 

  16.00      

 

 

 

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je významný kresťanský sviatok. Je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po Jeho smrti na kríži.